Sekce podpůrné léčby a péče

Založení Sekce podpůrné léčby bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 24. října 2017. První volby předsedy proběhly dne 17. 5. 2018. V lednu 2021 došlo k přejmenování sekce na "Sekce podpůrné léčby a péče", který více vyjadřuje náplň a rozsah spolupráce podporující nejen specifické léčebné postupy, léčiva a přípravky, ale i postupy ošetřovatelské péče, když se na programu a práci sekce aktivně podílí i nelékaři.

Tato sekce se zabývá podpůrnou léčbou v celé její šíři. Všichni víme, že osud pacienta často závisí nejen na správné onkologické léčbě, ale v nemalé míře na tlumení nežádoucích účinků této léčby a na zachování dobré kvality života. V současném obrovském rozvoji biologické a imunologické léčby přicházení i nové, často dříve neznámé, nežádoucí účinky, kterým musíme čelit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Budeme velmi rádi, pokud se stanete členem Sekce podpůrné léčby. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce podpůrné léčby. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.