MUDr. Kateřina Košatová

Thomayerova nemocnice I. LF UK, pneumologická klinika (Vídeňská 800, 140 00 Praha)

E-mail: katka2000@centrum.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.