Má vliv nová TNM klasifikace plicních zhoubných nádorů na stávající stagingové metody?

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_02

Autoři: MUDr. Kateřina Košatová; MUDr. Jiří Votruba

Začátkem roku 2009 bude publikována 7. edice TNM klasifikace, na jejíž přípravě se podílel IASL (The International Association for Study of Lung Cancer) již od r. 1998 a IUAC (The International Union Agains Cancer). V průběhu roku 2007 byly postupně uváděny návrhy změn jednotlivých skupin TNM.

Stávající 6. TNM klasifikace z r. 2002 nezměnila nic z předchozí.
5. edice byla vydána r. 1997 na základě analýzy poměrně malé databáze 5 319 pacientů, téměř z jednoho pracoviště s maximem léčby chirurgické a zejména bez užití externích kontrol platnosti dat.

Tedy nová klasifikace se snaží vyrovnat nedostatky předchozí:

 • sběr dat z 46 databází z 19 zemí světa od více než 100 000 pacientů;
 • rozsah 10 let od r. 1990 do r. 2000 zaručuje již běžné užití CT při vyšetření a multimodální užití léčby;
 • interní systém kontroly napříč jednotlivými databázemi;
 • externí systém užití platnosti dat SEER (The Surveillance Epidemiology End Results cancer registry).

Potýkala se s určitými do budoucna v propektivní databázi odstranitelnými nedostatky, jako jsou nedostatečné záznamy dat přežití, ne zcela jednoznačně uvedené mikromorfologie, neúplná stagingová vyšetření a určitá nekoherentnost vybraných databází.

Uvedené TNM změny mají jednoznačný prognostický význam, tím vliv na stávající stagingové metody, na důslednost provádění již známých technik a zavádění v širším použití nových, s vyšší výtěžností a bez větší újmy pacienta. Rovněž vliv na zvolený algoritmus léčby je bezesporný, např. změna přesunutím pacienta z paliativního IV. do potencionálně radikálního IIIB stadia.

Změny v T a M skupině souvisí s velikostí nádoru, výskytem dalších nodulů a nádorovým postižením pleury. Diagnostika nádorů do 2, resp. do 3 cm, a zejména periferních, je obtížná. Dosud v případě opakovaně nevýtěžné bronchoskopie se přistupuje k intervenčním metodám. Od prosté transparietální biopsie plic s nebo bez CT kontroly až po chirurgické metody v celkové anestesii. Význam nabývají nové metody bronchologické zejména ve spojení s jakoukoli navigací (NMR, thermo apod).

CT plic je standardní vyšetřovací metoda, ale např. v 5 mm algoritmu snadno přehlédne další malý nodul. Nové techniky CT s možností rekonstrukcí obrazu o různých sílách řezů a v různých projekcí při jednom vyšetření nabývají stále širšího uplatnění.

Rozlišení v CT obraze postižení pleury zůstává stále s nízkou sensitivitou, rovněž s cytologickou výtěžností z rutinné pleurální punkce jsme a v důsledku nové TNM klasifikace budeme nespokojeni. Metoda pleuroskopie s užitím semiflexibilního pleuroskopu v rukách pneumologa je již standardním stagingovým vyšetřením na mnoha pracovištích.

Přesný staging postižených lymfatických uzlin je klíčový pro další management NSCLC. 7. edice potvrzuje validitu N skupiny jak z klinického, tak z patologického stagingu předchozí klasifikace, kdy jednotlivé skupiny N0, l, 2, 3 jsou jednoznačně prognosticky odlišné. Ovšem je několik stávajících nedostatků, např. ne zcela jednotná mapa uzlin užívající hodnocení uzlinových stanic dle Mountaina a Dreslera v evropských zemích a USA a podobná Narukeho v Japonsku a Asii. Zásadní rozdíl ve stanici 10 a 7, tedy odlišení N1 a N2 vedl k byť malé diskrepanci analýzy dat. Nebylo dost dat k prognostické stratifikaci, vytvoření podskupin a,b u N1, resp. N2, i když v literatuře je v minulosti opakovaně zvažována. Stávajícím východiskem je rozdělení na „single a multiple“ zóny N1, resp. N2.

U stagingu uzlin v budoucnu bude mít stále větší úlohu vyšetření FDG PET/CT s i.v. kontrastem, ve studiích s prokázanou vyšší senzitivitou a specificitou v porovnání s prostým PET či PET s fúzí obrazu CT. Ovšem zůstává základní histo/cytologické vyšetření uzlin s užitím stávajících a zdokonalených chirurgických, resp. mediastinoskopických metod, a nově kombinace vyšetření EBUS/EUS s TBNA, TBB (endobronchiální ultrazvuk, endosonografie, transbronchiální aspirace tenkou jehlou, transbronchiální biopsie), které jsou s menší invazivitou a téměř stejnou senzitivitou jako stávající mediastinoskopie.

Literatura:

 1. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Overwiew and History, JTO, 2006, l: 281–286
 2. The IASLC Lung Cancer Staging Project: T-descriptors, JTO, 2007, 2: 593–602
 3. The IASLC Lung Cancer Staging Project: N-descriptors, JTO, 2007, 2: 603–612
 4. The IASLC Lung Cancer Staging Project: M-descriptors, JTO, 2007, 2: 686–693
 5. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Validation and Methods, JTO, 2007, 2: 694–705
 6. The IASLC Lung Cancer Staging Project: TNM Stage Groupings, JTO, 2007, 2: 706–714
 7. Detterbeck FC, Jantz MA, Wallace M, Vansteenkiste J, Silvestri GA: Invasive Mediastinal Staging of Lung Cancer: ACCP Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (2nd Edition), Chest 2007, 132, 202–220
 8. Heffner JE, Klein JS: Recent Advances in the Diagnosis and Managment of Malignant Pleural Eff usions, Mayo Clinical Proceedings 2008, 83(2): 235–250
 9. Oehr P, Biersack HJ, Coleman RE: PET and PET/CT in oncology, Springer Verlag Berlin 2004, 350 s.
 10. Votrubová J: Využití PET/CT v diagnostice nádorů plic, Časopis lékařů českých, 147, 2008, 3, 131–135
 11. Tournoy KG, De Ryck F, Vanwalleghem LR, Vermassen F, Praet M, Aerts JG, Van Maele G, Meerbeeck JP: Endoscopic ultrasound reduces surgical mediastinal staging in lung cancer: a randomized trial. Am J Resp Crit Care Med 2008, 177, 531–535

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008