MUDr. Pavla Štěpánková

LF UK a FN Hradec Králové, II. interní klinika, Odd. klinické hematologie (Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové)

E-mail: stepankova@fnhk.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.