Richterův syndrom – současný pohled na diagnostiku a léčbu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: CLL

Číslo abstraktu: 1308

Autoři: MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; MUDr. Monika Hrudková; MUDr. Pavla Štěpánková; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008