BONE MARROW/PERIPHERAL BLOOD POSITIVITY OF BCL-2/IGH REARRANGEMENT IN PATIENTS WITH FOLLICULAR LYMPHOMA BEFORE TREATMENT HAS NO PROGNOSTIC SIGNIFICANCE

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 32. Non-Hodgkin lymphoma - clinical

Číslo abstraktu: 1449

Autoři: MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; Doc.Pharm.Dr. Martin Beránek, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; MUDr. Pavla Štěpánková; Ing. Josef Bukač, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007