IS COMBINATION OF FOUR CYCLES OF EBEACOPP AND FOUR CYCLES OF BBEACOPP APPROPRIATE TREATMENT OPTION FOR PATIENTS WITH ADVANCED STAGE HODGKIN´S LYMPHOMA?

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1251

Autoři: MUDr. Pavla Štěpánková; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Alice Sýkorová, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011