MUDr. Petr Bušek, Ph.D.

Ústav biochemie a experimentální onkologie l. LF UK (U nemocnice 5, 128 53 Praha)

E-mail: busekpetr@seznam.cz

Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.