MUDr. Petr Stránský

LF UK a FN Plzeň, Urologická klinika (Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň)

E-mail: stranskyp@fnplzen.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.