Záchovné chirurgické výkony u nádorů ledvin - expandující indikace a posun k miniivazivitě.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 196p

Autoři: MUDr. Tomáš Ürge; MUDr. Petr Stránský; prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.; MUDr. Viktor Eret; prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.; MUDr. Jiří Klečka jr.

Úvod

Resekční výkony pro nádory ledvin provádíme od ledna 1992, laparoskopický přístup užíváme od září 2004. Do června 2009 jsme provedli 302 otevřených a 68 laparoskopických resekcí.

Materiál, metody

Od ledna 1992 do června 2009 bylo chirurgicky léčeno 1340 pacientů s nádorem ledvin, u 370 (27.6 %) jsme provedli resekční výkon.

Výsledky

Resekční výkony provádíme u 23.5±11.8 % nemocných za rok. Resekční výkony tvořily 8,0 % v roce 1992, 25,5 % v roce 2000 a 40,3 % v roce 2008. Je patrný vzestup resekčních výkonů (regresní rovnice pro nefrektomii: y = -0,02x + 0,9552 vs. y = 0,02x + 0,0448 pro resekce; hodnota spolehlivosti 0,8123). Nenašli jsme statisticky významný rozdíl v operačním času při resekčním výkonu (115±28 min), ale vzrůstá podíl resekovaných nádorů větších 4 cm - kategorie T1b (0 % v 1992 vs. 22,7 % v 2000 vs. 32,3 % v 2008). Tyto výkony provádíme otevřeně.

Závěr

Cestou k relativně dobrým výsledků v záchovné operativě ledvin je zkušenost operačního týmu a dále pečlivá indikace nemocných. Zde s výhodou využíváme dvoufázovou CT angiografii. Otevřená resekce je stále zlatým standardem zvláště u větších nádorů.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620819.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010