MUDr. Přemysl Falt

LF OU a Vítkovická nemocnice a.s., Centrum péče o zažívací trakt (Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava)

E-mail: premysl.falt@nemvitkovice.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Články v Klinické onkologii