Endoskopická léčba časných neoplázií trávicí trubice.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Zobrazovací endoskopické metody

Číslo abstraktu: 096

Autoři: MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.; MUDr. Petr Fojtík; MUDr. Martin Kliment; MUDr. Přemysl Falt

Souhrn

Cílem přehledného sdělení je prezentace endoskopických metod léčby časných neoplázií trávicí trubice. Endoskopická léčba může ve vybraných případech nahradit léčbu chirurgickou při zachování onkologické radikality. Výhodou je zachování orgánů, neinvazivní přístup a ve většině zdravotních systému také nižší náklady. Hlavní nevýhodou je nemožnost odstranit spádové lymfatické uzliny. Nezbytnými předpoklady endoskopické léčby jsou časná diagnostika, přesný předintervenční staging a zvládnutí techniky endoskopické resekce.


Abstrakt

Rozvoj poznání o biologickém chování nádorů trávicí trubice a technologický rozvoj digestivní endoskopie přinesly dříve nepředstavitelné možnosti miniinvazivní léčby časných neoplastických lézí.

Endoskopická terapie je indikována v případech, ve kterých lze neoplastickou lézi radikálně odstranit (R0 resekce) a riziko metastázování je nižší, než mortalita chirurgického výkonu. Tato podmínka je splněna u dobře diferencovaných karcinomů rostoucích ve sliznici (stadium T1m) a případně prorůstajících do přilehlé třetiny submukózy (T1sm1). Riziko metastázování je v těchto případech v závislosti na orgánové lokalizaci onemocnění 0-4%.

V současné době používáme v endoskopické léčbě dvě základní techniky, endoskopickou slizniční resekci (EMR) a endoskopickou submukózní disekci (ESD). Při metodě EMR je léze odstraněna mukozektomickou kličkou, v případě ESD některým ze speciálních endoskopických nožů. Vedle resekčních technik je využíváno rovněž technik ablačních, jako je radiofrekvenční ablace (RFA) k léčbě časného karcinomu jícnu.

Metody endoskopické resekce byly vyvinuty japonskými autory a v posledním desetiletí jsou zaváděny také na některých endoskopických pracovištích v České republice. Jedná se o technicky a technologicky náročné výkony terapeutické endoskopie, které lze provádět pouze na pracovištích s dobrým personálním a přístrojovým zázemím.


Závěr

Metody endoskopické resekce umožňují radikální léčbu definovaných časných neoplázií trávicí trubice. Podmínkou jejich správného využití je dokonalá spolupráce gastroentgerologů, chirurgů a onkologů.


Ref:

  1. Laterally spreading tumours - experience based on 138 consecutive cases. Urban O., Vitek P., Fojtík P., Kliment M. Hepato-gastroenterology, 2008, vol 55, No 1, p. 351-355.
  2. Endoskopická léčba časného karcinomu žaludku: vlastní výsledky v období let 2000-2009. Urban O., Fojtík P., Kliment M., et al. Endoskopie 2009, 18(4), 156-161.


Adresa prezentujícího autora: MUDr. Ondřej Urban, Ph.D, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava www.nemvitkovice.cz

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010