Klin Onkol 2013; 26(Suppl): 22-28. DOI: 10.14735/amko2013S22.

Souhrn

Karcinom žaludku je časté nádorové onemocnění s nepříznivou prognózou v případě záchytu v pozdním stadiu. Nejvýznamnější prekancerózní stav je chronická atrofická gastritida provázená intestinální metaplazií. Způsobuje ji infekce Helicobacter pylori, v jejímž terénu mohou vznikat prekancerózní léze v podobě ložisek dysplazie. Klíčovou roli v diagnostice prekanceróz žaludku hraje endoskopie s histologickým vyšetřením bioptických vzorků sliznice. Hlavní modalita léčby prekancerózních stavů je eradikace Helicobacter pylori a pravidelná endoskopická dispenzarizace v intervalech daných pokročilostí prekancerózních změn. V případě lokalizovatelné prekancerózní léze nebo již časné neoplazie bez rizika lymfatické diseminace jsou metodou volby techniky endoskopické resekce.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2013S22

Plný text v PDF