MUDr. Vítězslav Ducháč, Ph.D.

3. LF UK a FNKV, Chirurgická klinika (Šrobárova 50, 100 34 Praha)

E-mail: duchac@fnkv.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.