Víme co léčíme? Jak zlepšit detekci postižení uzlin u kolorektální rakoviny

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: 07. Varia a kazuistiky

Číslo abstraktu: 054

Autoři: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.; P. Lisý; MUDr. Vítězslav Ducháč, Ph.D.; MUDr. Jan Štukavec, Ph.D.; A. Švec; doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.

Současné situace v detekci postižení lymfatiky kolorektálním karcinomem není uspokojivá. Situaci nejlépe vystihuje sdělení Žaloudíka z roku 2003, kdy kriteriu na 12 vyšetřených uzlin v resekčním preparátu vyhověla necelá čtvrtina z téměř 300 operovaných nemocných.

Kromě exaktně provedeného chirurgického zákroku je nutná spolupráce patologa. Ten má dispozici buď zvýšení počtu rutinních řezů až na 250 jak udávají japonští autoři. Další možností je časově náročná dissoluce tuu v mesocolon a v mesorektu. Autoři zavedli v roce 2003 metodiku dodatečného zvýraznění uzlin podle Korena pomocí roztoku diethyleteru , kyseliny octové-ledové ethanolu a formolu. Uzliny se jeví jako bělavé uzle v tuku mesocolon.

Metoda prodlužuje přípravu preparátu pro vyšetření o 30–45 minut. V rutinním provozu v roce 2004 byl průměru vyšetřených uzlin 14.7 na preparát.

Výrazně stoupl i počet záchytu positivních uzlin.

Metodiku lze považovat za jednoduchou a přitom velice přínosnou pro rozhodování o adjuvantní léčbě.

Autoři děkují Lize Proti Rakovině Praha za dar, který jim umožnil zavést metodiku do klinické praxe a Onkologické společnosti za příspěvek, díky kterému mohou v této metodice pokračovat.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005