Experimentální fotodynamická terapie kolorektálního karcinomu.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: 03. Mechanismy účinku protinádorových léčiv a léčebných postupů

Číslo abstraktu: 008

Autoři: MUDr. Jan Štukavec, Ph.D.; doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.; MUDr. Vítězslav Ducháč, Ph.D.; Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější malignity české populace. Riziko onemocnění kolorektálním karcinomem nyní dosahuje u české populace 5,9 %. Stále početná je i skupina pacientů s pokročilým nádorem, kdy je indikována pouze terapie paliativní. Cílem výzkumu je zlepšení skríningu a navržení nových způsobů léčby, které dosahují lepších výsledků než stávající postupy. Cílem naší práce je nabídnout nemocným další možnost léčby tohoto závažného onemocnění. Fotodynamická terapie (PDT) je v dnešní době již standardně používanou léčebnou metodou rozličných benigních i maligních chorob. PDT je založena na kombinaci fotosenzitizéru, který se selektivně vychytává v nádoru, a následném ozáření světlem o dané vlnové délce. Světelné zdroje jsou nejčastěji lasery s vlnovou délkou mezi 600 až 900 nm. Delší vlnové délky pronikají hlouběji do tkáně, ale maximální penetrace, které je možné dosáhnout, je přibližně 8 mm. Vlastní experiment byl proveden na atymických myších.
První skupina myší byla léčena disulfonovaným hydroxyhlinitým ftalocyaninem, druhá skupina fotofrinem a další dvě skupiny byly kontrolní. Jedná dávka ftalocyaninu vedla k nekróze nádoru v 87% případů. Léčba fotofrinem vedla k nekróze u 62% myší. Mezi hlavní výhody PDT patří: nízká invazivita výkonu bez nutnosti anestézie, minimální pooperační bolestivost, minimální krevní ztráty. Další rozvoj PDT v klinické praxi závisí na průkazu, že účinnost této terapie, případně i v kombinaci s klasickými postupy, je vyšší než u dosud
standardně používaných metod.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007