Autofluorescenční diagnostika kolorektálního karcinomu

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 07. Varia a kazuistiky

Číslo abstraktu: 055

Autoři: MUDr. Vítězslav Ducháč, Ph.D.; doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.; Jiri Zavadil, Ph.D.; D. Doležal; MUDr. Jan Štukavec, Ph.D.

Cíl: Ve své práci si autoři dali za cíl ověřit možnosti ex vivo a in vivo diagnostiky kolorektálního karcinomu pomocí rozdílných autofluorescenčních vlastností zdravé a postižené tkáně tlustého střeva.


Metodika: Ve spolupráci s Ústavem radiotechniky a elektroniky AV ČR byl vytvořen přenosný autofluorescenční analyzátor pracující v systému „svůj-cizí“. Jako budící světelný zdroj byly použity 1/ Ar ion laser pracující na vlnové délce 514,5nm a 2/ He-Ne laser pracující na 632,8 nm a posléze LED zdroj o vlnové délce 481nm. Tímto zařízením byly analyzovány vzorky zdravé a nádorové tkáně tlustého střeva získané při operacích nemocných pro kolorektální nádor. Zpočátku jsme odebírali 2 vzorky 1/ z oblasti nádoru a 2/ z oblasti orální resekční linie. V současné době jsme schopni tkáň vyšetřit okamžitě po jeho vyjmutí z těla pacienta a při rektoskopii. Každá měřená oblast je po té histologicky zpracována k ověření nálezu. Standardně v každé oblasti provádíme 5 měření, která posléze průměrujeme.

Výsledky: U nádorové tkáně v zásadě získáváme 2 typy odpovědí na excitaci. 1. pokles intenzity v celém šíři měřeného spektra – který je vysvětlován zánětlivou infiltrací nádorem postižené tkáně a 2. významné zvýšení intenzity emitovaného záření v oblasti červeného spektra, respektive na vlnových délkách 630 a 680 nm, které je vysvětlováno zvýšeným množstvím protoporfyrinu v nádorové tkáni.

Závěry: Autoři experimentálně ověřili možnost autofluorescenční diagnostiky kolorektálního karcinomu, jehož hlavní využití autoři předpokládání při diagnostických rozpacích při stanovování bezpečné resekční linie nízko uložených kolorektálních karcinomů a perspektivně při endoskopických kontrolách po výkonu pro kolorektální karcinom

Poděkování: Autoři děkují za podporu práce IGA MZČRgrant ND-7581.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005