MUDr. Vladimíra Jeřábková

2. LF UK a FN v Motole, Klinika dětské hematologie a onkologie (V úvalu 84, 150 06 Praha)

E-mail: vladimira.jerabkova@fnmotol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.