Klin Onkol 1997; 10(3): 91-93.

Za 10 let (1987-1996) bylo ošetřeno ve Fakultní nemocnici v Praze 5-Motole 30 dětí s hepatoblastomem. U 12 dětí (40%) nebyla možná primární resekce, proto zahájena léčba předoperační chemoterapií, která umožnila resekci u 6 dětí, z nichž 5 (45,%) žije v trvalé remisi (medián její délky je 6,15 roku), jedno dítě zemřelo za 2 měsíce progresí choroby. Zbývajících 6 dětí reagovalo na chemoterapii a všechny zemřely. Autoři zdůrazňují nutnost spolupráce zkušených odborníků - radiologa, onkologa, chirurga, patologa a anesteziologa v diagnostice a léčbě hepatoblastomů u dětí.