MUDr. Zdeněk Mackerle

FNUSA, LF MU a FN Brno, KDCHOaT, Neurochirurgické odd. (Pekařská 53, 625 00 Brno)

E-mail: zdenek.mackerle@fnusa.cz

Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.