prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC.,DSc.

AV ČR - ÚEB a PřF UP (Šlechtitelů 11 A, Olomouc)

E-mail: miroslav.strnad@upol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta