Efekt brassinosteroidů na buněčné línie odvozené od karcinomu mléčné žlázy a prostaty.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 248 (p254)

Autoři: J. Malíková; J. Swaczynová; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC.,DSc.

Úvod
Brassinosteroidy (BRs) představují skupinu polyhydroxylových steroidních látek s povahou rostlinných hormonů, fytohormonů, které mohou nést vlastnosti regulátorů růstu a vývoje se stimulačními nebo inhibičními účinky (1). BRs byly zjištěny ve všech druzích rostlin (jednoděložných i dvouděložných), u kterých byl proveden podrobnější výzkum. Jsou hojně zastoupeny ve všech rostlinných orgánech včetně rostoucích vegetativních orgánů, ale také v pylu (2). V rostlinách jsou přítomny v extrémně nízkých koncentracích. Vnitrobuněčný obsah brassinosteroidů kolísá v závislosti na typu orgánu, stáří tkáně a druhu rostliny. BRs představují nové typy rostlinných regulátorů vyskytující se v přírodě se sedmičlenným laktonovým B kruhem. Základní strukturou jsou BRs podobné živočišným hormonům odvozených od cholesterolu (jako jsou androgeny, estrogeny a kortikoidy u obratlovců, ekdyson u hmyzu a korýšů). Současný výzkum BRs je zaměřen zejména na studium vzájemného vztahu mezi strukturou a aktivitou BRs, dále je studován vztah mezi BRs a dalšími rostlinnými hormony (3, 4, 5). O mechanismu brassinosteroidů je známo jen velmi málo, některé deriváty byly testovány in vitro na nádorových buněčných liniích a u některých se podařilo prokázat velmi výraznou cytotoxickou aktivitu. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007