Prof. Jean Klastersky (Jan Klasterský)

Institut Jules Bordet and Universite Libre de Bruxelles (Boulevard de Waterloo 121, 1000 Bruxelles, Bruxelles)

E-mail: jean.klastersky@bordet.be

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.