Kam až můžeme jít v onkologické léčbě?

flag

Klin Onkol 1997; 10(2): 31-36.

O způsobu onkologické léčby rozhoduje nejen samotná diagnóza, ale mnoho dlaších faktorů. K nejdůležitějžím patří samotná prognóza onemocnění a stav výkonnosti pacienta, ale i případné přání pacienta. na základě těchto faktorů se někteří pacienti ocitají veskupine pacientů, u kterých není indikována resuscitace (not to be resuscitated - NTBR) nebo není indikována léčba vůbec (not to be treated - NT). Pro pacienty v těchto skupinách však i tak existuje určitý rozsah léčby, který může zlepšit jejich úděl, a kterou je třeba nezanedbávat.