Podpůrná léčba onkologicky nemocných

flag

Klin Onkol 1994; 7(1): 9-13.

Souhrn:
Podpůrná léčba je zaměřena na zlepšení kvality života onkologicky nemocných, ať už definujeme kvalitu života jakkoliv.
Je založena na lékařských a psychologických postupech, které zlepšují osobní komfort, zachování profesionální a rodinné integrace, duševní pohody, šetření nákladů a na dalších aspektech, které nebyly dosud plně zahrnuty do péče o onkologicky nemocné.