prof. MUDr. Jindřich Činátl jr.

Klinikum der J.W.Goethe - Universitat, Frankfurt a. M (Paul Ehrlich-Strasse 40, 605 96 Frankfurt a. Main)

E-mail: cinatl@em.uni-frankfurt.de

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.