prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

1. LF UK a VFN, Ústav imunologie a mikrobiologie (Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha)

E-mail: terezie.fucikova@lf1.cuni.cz

Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.