Sekce onkologické imunologie

Úkolem sekce je sdružovat všechny, kteří chtějí zlepšit efektivitu nádorové imunoterapie prostřednictvím poznávání procesů, odehrávajících se v nádorovém mikroprostředí a v imunitním systému člověka obecně s následnou aplikací nových poznatků do praxe – klinické onkology s hlubším zájmem o tuto oblast, klinické imunology, patology, ale i další odborníky se zájmem o imunologii nádorů.

Založení Sekce onkologické imunologie bylo pod názvem Sekce nádorové imunoterapie schváleno na zasedání výboru ČOS dne 21. října 2014 v Brně.

Příchod nových imunologických léků do každodenní klinické praxe přináší nové problémy a výzvy. Zatímco o účinnosti nových imunologických léků není již nutné nikoho přesvědčovat, zvládání jejich nežádoucích účinků a otázky zavádění pozitivních a negativních prediktivních markerů pro výběr pacientů si určitě budou vyžadovat hodně přemýšlení a práce. Právě v optimalizaci využití nových metod imunoterapie k prospěchu nemocných vidíme prioritu pro další práci Sekce onkologické imunologie ČOS ČLS JEP.