Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

AV ČR, Ústav chemických procesů a PřF MU Brno (Rozvojová, 135/1, 165 02 Praha 6-Suchdol)

E-mail: jpinkas@chemi.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.