RNDr. Bianka Bojková, Ph.D.

Univerzita P.J.Šafárika, Ústav biologických a ekologických vied (Moyzesova 11, 040 11 Košice)

E-mail: bianka.bojkova@upjs.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.