Národní onkologický program

„Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“

Motto Českého národního onkologického programu

Národní onkologický program ČR (NOP) byl zpracován na základě podmínek a potřeb České republiky a v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace (WHO) přijatých ke kontrole nádorových onemocnění. Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují ke snižování výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění, ke zlepšování kvality života onkologicky nemocných a k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR.

Přihlašte se k podpoře Národního onkologického programu České republiky

Česká onkologická společnost vyzývá instituce i jednotlivce, kteří mohou mít na plnění kteréhokoliv bodu programu sebemenší vliv, k podpisu programu a k přihlášení ke spoluodpovědnosti za jeho plnění.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 19 zrušit všechny filtry
Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (částka 13) vychází dokument Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR. Hlavním cílem tohoto dokumentu je snaha o posílení kvality onkologické péče v ČR, která čelí významně rostoucímu počtu pacientů vyžadujících dlouhodobou péči. Zejména narůstající prevalence nádorových onemocnění vyžaduje posílení organizace diagnostické, léčebné a dispenzární onkologické péče, celostátně i v jednotlivých regionech.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Rozhovor s předsedkyní výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA o prevenci zhoubných nádorů a screeningu karcinomu prsu, tlustého střeva a děložního čípku, o zdravém životním stylu, o zachování kvality onkologické péče, dostupnosti nejmodernější léčby a o financování zdravotnictví.  

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Předseda České onkologické společnosti prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. o inovovaném Národním onkologickém programu České republiky. Co obsahuje nového? Jaký má význam? A které úkoly již byly splněny? (natočeno na Brněnských onkologických dnech 19. dubna 2013)

Text Národního onkologického programu k 12. dubnu 2013

Aktualizace textu Národního onkologického programu k 12. dubnu 2013.