Komplementární, alternativní a integrativní medicína z pohledu onkologa

Paní doktorka Halámková přednášela na Brněnských onkologických dnech praktickým lékařům  o alternativní, komplementární a integrativní medicíně z pohledu onkologa, zejména o nových guidelinech americké onkologické společnosti, které začleňují integrativní postupy na podkladě medicíny založené na důkazech do péče o pacientky s karcinomem prsu. 

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Vzhledem ke komplikovaným vztahům vzájemných interakcí, by mělo být zahrnutí doplňkových přístupů do léčebné strategie onkologického pacienta, vždy konzultováno s ošetřujícím lékařem.

Na Brněnských onkologických dnech 2018 jsme položili přednášejícím i další otázky.