Personalizovaná medicína

Personalizovaná léčba (léčba na míru, anglicky tailored medicine) zohledňuje při volbě léčebného postupu celou škálu vlastností nádoru i pacienta. Možnosti personalizované léčby se postupně rozšiřují jednak novými poznatky v oblasti biologie nádoru, jednak zaváděním nových léků. Hodnotí se nejen histologie nádoru a stádium onemocnění, ale též přítomnost steroidních a jiných receptorů nebo antigenů, či aktivita celého souboru genů a proteinů (genomické testování / proteomické vyšetření) v nádorových buňkách. Důležitý jsou i celkový stav pacienta a jeho přání. Léčba několika nemocných se zdánlivě stejným onemocněním se tak může výrazně lišit.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.