Síť pracovišť pro léčbu zhoubných nádorů

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol a předsedkyně České onkologické společnosti vysvětluje systém péče o onkologické pacienty. Dozvíte se, co jsou to komplexní onkologická centra, jaké je jejich napojení na regionální centra, tedy nemocnice blízko Vašemu bydlišti, a jak probíhá rozhodnutí, zda může pacient zůstat být léčen v regionu, který s komplexním centrem spolupracuje, nebo nebo zda potřebuje specializovanou péči přímo v Komplexním onkologickém centru. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Kvalitní propojení a spolupráce regionálních center s komplexními onkologickými centry, která zajistí přístup pacientů z regionů ke správné léčbě, je jednou ze současných priorit České onkologické společnosti. 

Mapu Komplexních onkologických center najdete na Linkos a detailní popis celé sítě onkologických pracovišť a spolupracujících zdravotnických zařízení najdete na oficiálním portálu Národního onkologického programu.