Na důležitost neformální péče v ČR upozornil 2. říjen: DEN PEČUJÍCÍCH

Na důležitost neformální péče v ČR upozornil 2. říjen: DEN PEČUJÍCÍCH

Praha, 29. 9. 2022. Tisková zpráva Alfa Human Service – Dlouhodobě se starají o někoho z blízkých v domácím prostředí – ať už jde o rodiče v seniorském věku, hendikepovaného potomka či chronicky nemocného partnera. Často je péče tak časově náročná, že se pro ně stává neplacenou prací na plný úvazek. Mnozí tak nemají možnost se profesně realizovat, věnovat se koníčkům, často nemají čas ani na relaxaci, natož na dovolenou. Řeč je o neformálních pečujících, kterých je v ČR podle kvalifikovaných odhadů více než jeden milion.

Lidem pečujícím o nemocné blízké hrozí vyhoření..
Psychologická pomoc je dostupná, 4 z 5 pečujících ji však nevyužívají.

„Pečující jsou přitom pro většinu společnosti neviditelní, protože jejich práce probíhá za zdmi vlastních domovů a pozornosti se dostává spíše pečovaným. Zaslouží si však uznání a podporu, proto vznikl Den pečujících (2. října), který si letos připomínáme již počtvrté,“ vysvětluje na úvod Martina Chmelová, vedoucí psychoterapeutka neziskové organizace Alfa Human Service. Ta poskytuje psychoterapuetické poradenství (individuální i skupinové), koučování v osobním i profesním životě a výchovné poradenství.

Mezi dlouhodobě pečující patří také paní Jitka Reineltová. „Mému synovi byla 3 měsíce po narození diagnostikována Duchennova svalová dystrofie. Tato nemoc je charakteristická ochabováním a ztrátou aktivní svalové hmoty. Pacienti nemají po narození příznaky, ty nastupují plíživě přibližně od dvou let věku. Začínají jako potíže s chůzí, po čase vyžadují usednutí na vozík a postupně také stále intenzivnější péči. Onemocnění je progresivní, takže je psychicky náročné žít jako rodič s vědomím, jak se bude vyvíjet,“ vysvětluje Jitka, která také vede pacientskou organizaci Parent project podporující rodiny dětí s tímto onemocněním. Dodává, že je důležitá nejen kvalita života dětí, ale také jejich blízkých, poskytujících psychicky náročnou péči: „Psychoterapie má dle našich dlouhodobých zkušeností v podpoře pečujících nezastupitelnou roli.” 

Péče o sebe je součástí péče o druhé

Dostupná psychologická a sociální podpora v ČR existuje také pro ty pečující, kteří nejsou členy žádné pacientské organizace. 4 z 5 pečujících však žádnou z podpůrných služeb nevyužívají, jak vyplynulo z aktuálního reprezentativního průzkumu společnosti ResSOLUTION Group (září 2022). „Důvody mohou být různé. Někteří pečující o dostupných možnostech jednoduše nevědí, případně jsou natolik zaneprázdnění péčí o blízkého, že nemají kapacitu se informovat. Také však někdy hrají roli psychologické faktory, jako například to, že člověk není zvyklý si říkat o pomoc a myslí si, že jde o projev slabosti nebo selhání. Opak je ale pravdou, protože péče o sebe sama je nedílnou součástí péče o druhé. Jen pokud obnovujeme svoji energii, můžeme ji následně věnovat péči o ty, kdo se bez ní neobejdou,“ vysvětluje Martina Chmelová.

 „​​V centru pozornosti Alfa Human Service stojí pečující. Klademe důraz na komplexní pochopení potřeb celé rodiny. Pokud pečujete o někoho z blízkých a začínáte cítit známky psychického vyčerpání, nečekejte, až se vaše potíže prohloubí a domluvte si u nás konzultaci. Úkolem naší organizace je také působit preventivně proti vyhoření pečujících a psychoterapie k tomu poskytuje vynikající možnosti,“ dodává. Vhodným zdrojem informací je rovněž sborník Neformální péče v teorii a praxi, ve kterém pečující najdou také příběhy konkrétních lidí, z nichž mohou čerpat inspiraci. Příručka je vhodná pro i zřizovatele a provozovatele služeb nebo politiky, kteří rozhodují o financování služeb.

Pečující si zaslouží pozornost a uznání

„Neformální pečující si zaslouží poděkování za svoji práci, proto letos již počtvrté slavíme 2. října Den pečujících. Mám velkou radost, že se k němu přidávají různé organizace po celém Česku a společně tak vyjadřujeme, jak si práce pečujících vážíme,“ popisuje Martina Chmelová. Hlavní aktivitou je každý rok kampaň CHRPA #Děkujemepečujícím. Tato květina byla zvolena symbolem pečujících, protože se jim velmi podobá. Skromně nás těší krásou svých květů u cest, ale i v zahradách. Tam, kde je o ni pečováno, je silná a kvete déle.

„Každoročně startuje kampaň už v létě, kdy začínáme sbírat fotografie chrp, abychom je 2. října mohli pečujícím virtuálně předat ve formě krásné koláže. Přispět svou fotografií mohl každý zasláním e-mailem nebo sdílením na sociálních sítích pod hashtagy #chrpapecujicim a #dekujemepecujicim. Letos však můžete pečujícím poděkovat i finančním příspěvkem na psychoterapie ve sbírce, která 2. 10. startuje na www.znesnaze21.cz. Za podporu kampaně patří také velký dík České televizi, která v iVysílání celé září vysílala náš spot,“ říká Petra Adámková, manažerka komunikace Alfa Human Service.

Kromě poděkování pečujícím je cílem kampaně také upozornit na to, jak je jejich práce důležitá pro český sociální a zdravotnický systém. „Domácí péče je mnohonásobně levnější než ústavní. Statistiky uvádí, že poměr finanční náročnosti se pohybuje cca 1:2,5 – tedy domácí péče cca 15-17 tis. versus ústavní cca 35-40 tis korun měsíčně. V současnosti však pečující narozdíl od profesionálních asistentů či zdravotníků dělají svou práci bez jakékoliv kompenzace a podpory, bez nároku na odměnu a mnohdy při práci, která je skutečně živí. Definice neformálních pečujících není doposud legislativně ukotvena. Se stárnutím naší populace bude neformálních pečujících neustále přibývat a s tím poroste potřeba vytvářet kvalitní podpůrný systém,“ dodává na závěr Martina Chmelová.

- - - konec tiskové zprávy - - -

Kontakt pro média:

Lenka Hájková
founder & communications manager
WWW.ADDICTS.CZ
lenka.hajkova@addicts.cz

SPOJME SE! LinkedIn