Léčba bolesti

Chronická bolest může doprovázet řadu onemocnění, například nádorová onemocnění, revmatické choroby, poúrazové stavy a další. Bolest je velmi osobní záležitost, nedá se změřit ani zvážit, zkušenosti dvou osob nemohou být nikdy stejné. Vnímání bolesti ovlivňuje celá řada fyzických, duševních, duchovních, etnických i kulturních faktorů. Na vnímání bolesti mají vliv i vaše předchozí zkušenosti s bolestí a znalosti, jak je možné bolest zmírnit. Vaše pocity bolesti ovlivňuje rovněž duševní podpora lidí kolem vás. Věříme, že po přečtení následujících informací dokážete bolest lépe zvládat a že se tím zlepší kvalita vašeho života.

V této části najdete nejen povídání odborníků o léčbě bolesti u dospělých a dětí, ale také odkazy na pracoviště pro léčbu bolesti a internetové odkazy na poradny a linky bolesti.

Kam dále

Klíčová slova
Bolest a léčba bolesti