Paliativní péče

Lékaři mluví o léčbě kurativní, jejímž cílem je člověka vyléčit a léčbě paliativní, jejímž cílem není sice úplně vyléčit, ale zlepšit kvalitu života a prodloužit jej. V tomto pojetí se tedy jedná o léčbu zaměřenou na nádor. Termín paliativní léčba nebo paliativní péče se také používá pro léčbu, jejímž cílem je komplexně zlepšit kvalitu života nemocného, zvláště pak v terminální fázi  nemoci. V tomto pojetí znamená paliativní péče komplexní léčbu pacienta, která není zaměřena pouze na nádor ale také například na léčbu bolesti, výživu a pod. a která má zajistit co nejvyšší kvalitu života nemocného.  

V této části najdete nejenom článek odborníků na paliativní medicínu, ve které vysvětluje cíle a postup paliativní léčby, ale také odkazy na mapu hospiců v České republice a  mapu pracovišť, která pomohou s léčbou bolesti.

Kam dále

Informace o stránce