aciklovir (účinná látka)

Lék ze skupiny antivirotika pro systémovou aplikaci

Mechanismus účinku léku

  • Po průniku do virem infikované buňky je aciklovir postupně fosforylován (jsou navazovány fosfátové skupiny) až na aciklovirtrifosfát, který je vlastní léčivou látkou. První krok tohoto procesu je katalyzován virus specifickou tymidinkinázou. Aciklovirtrifosfát působí jako inhibitor a falešný substrát (látka podobná látce, která je metabolizována enzymem) pro virus specifickou DNA polymerázu a tím brání syntéze virové DNA, aniž by byly významně ovlivněny normální buněčné pochody

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba kožních a slizničních forem infekcí vyvolaných virem herpes simplex (způsobují opar rtu, genitálu, meningitidu aj.)
  • Prevence infekcí virem herpes simplex a varicella zoster (způsobuje plané neštovice a pásový opar) u pacientů se změnou imunitní odpovědi, prevence při léčbě některých lymfomů.

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy dvakrát nebo čtyřikrát denně
  • Nitrožilní infúze 60 minut

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Z farmakologie uvedeného léčiva nelze negativní vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje odvodit, přesto je nutné mít na mysli klinický stav pacienta a profil nežádoucích účinků acikloviru

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.