acitretin (účinná látka)

Lék ze skupiny retinoidy

Mechanismus účinku léku

  • Acitretin je syntetický analog retinové kyseliny. Retinoidy ovlivňují aktivitu některých genů a proces buněčné diferenciace a proliferace.

Registrované indikace

  • Léčba závažných poruch keratinizace kůže, např. psoriázy

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy, nejčastěji jednou denně
  • Tobolky mají být užívány s jídlem nebo mlékem, nerozkousané.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Během léčby acitretinem bylo pozorováno zhoršené noční vidění, je nutná opatrnost při řízení vozidel a obsluze strojů během noci.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen