standardní léčba

Standardní léčebné postupy zahrnují léčbu, jejíž účinnost a bezpečnost byla prokázána ve srovnávacích klinických studiích (= medicína založená na důkazech). Mezinárodní i národní onkologické organizace vydávají doporučení / směrnice (anglicky guidelines) pro léčbu jednotlivých typů nádorů, tato doporučení se pravidelně aktualizují na základě nejnovějších vědeckých poznatků.

Česká onkologická společnost uvádí standardní léčebné postupy v pravidelně aktualizované publikaci nazvané "Modrá kniha české onkologické společnosti"

Poznámka: Publikace se původně nazývala „Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění“, vzhledem k barvě obalu byla lékaři nazývána „Modrá kniha“, což je nyní i oficiální název.

Více v článku Co je to standardní optimální léčba?