alitretinoin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Přesný mechanismus účinku není znám. Alitretinoin (kyselina 9-cis-retinová) je příbuzný vitaminu A, váže se na retinoidové receptory a aktivuje je, což vede k regulaci aktivity některých genů a procesu buněčné diferenciace a proliferace.

Registrované indikace

  • Lokální léčba kožních lézí Kaposiho sarkomu souvisejícím s onemocněním AIDS

Způsob užívání léku

  • Gel nanášený na kožní léze dvakrát až čtyřikrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není pravděpodobné, že by přípravek měl vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen