Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom je nádor vycházející z endotelu – výstelky krevních cév, je způsoben infekcí lidským herpesvirem (HHV-8) u nemocných s poruchou imunity. Je relativně vzácný, častější je u nemocných s infekcí HIV.

Nejčastěji se vyskytuje na kůži nebo sliznicích ve formě červených až fialových skvrn a uzlů, prognóza je příznivá. U nemocných s infekcí HIV může postihovat i orgány, pak je prognóza vážnější s rizikem krvácení.

V léčbě kožního postižení se uplatňuje radioterapie, fotodynamická léčba a další metody

Značka: C46