alprazolam (účinná látka)

Lék ze skupiny anxiolytika

Mechanismus účinku léku

  • Alprazolam má vysokou afinitu k benzodiazepinovému vazebnému místu v mozku. Alprazolam je anxiolytický léčivý přípravek, má i účinky sedativní, hypnotické, myorelaxační a antikonvulzivní.

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy
  • Souběžné používání přípravků s třezalkou tečkovanou může snížit účinnost léku, náhlé ukončení užívání těchto přípravků může být spojenou se známkami předávkování alprazolamu

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Útlum, amnézie, narušená koncentrace a narušená funkce svalů mohou nepříznivě ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.