třezalka tečkovaná

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a některé léky (např. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, rifampicin, rifabutin) zvyšují aktivitu některých enzymů, např. CYP3A4. Tyto enzymy se podílejí na metabolismu ("odbourávání") některých léků včetně léků ze skupiny inhibitory proteinové kinázy. Užívání třezalky proto může vést k rychlejšímu metabolismu a tedy k nižší účinnosti inhibitorů kináz. 
V některých případech (např. citalopram, cyklofosfamid) při metabolismu vznikají toxičtější meziprodukty, užívání třezalky tak může vést k vyšší toxicitě.
Látky obsažené v některém ovoci, např. v grapefruitu, hořkém pomeranči, brusinkách nebo granátovém jablku naopak aktivitu některých enzymů snižují, pomalejší odbourávání může vést ke zvýšené toxicitě léků metabolizovaných těmito enzymy.
Používání přípravků s třezalkou a uvedeného ovoce by vždy mělo být konzultováno s lékařem.