aminokyselina

základní stavební složka bílkovin. Bílkoviny jsou tvořeny dvaceti až několika tisíci aminokyselinami