bílkovina

vysokomolekulární látka (makromolekula) tvořená řetězcem aminokyselin, kterých může být v jedné molekule až několik tisíc. Bílkoviny mají velký význam ve stavbě organismu i buněk, v metabolismu (enzymy), v obranyschopnosti (protilátky, komplement - více viz Komplement na Lab Tests Online.), v krvi (albumin, hemoglobin, koagulační faktory - více viz Koagulační faktory na Lab Tests Online.), v činnosti svalů (aktin, myosin), transportu látek atd. Také některé hormony jsou bílkovinné povahy. Bílkoviny se tvoří v každé buňce proteosyntézou. Přesné pořadí aminokyselin tvořících bílkoviny je zakódováno v dědičné informaci a je pro správnou funkci bílkovin rozhodující. Kromě této primární struktury je pro funkci důležitá i struktura sekundární, terciální, ev. kvartérní. Odlišnost ve stavbě bílkovin může být rozeznána imunitním aparátem a vést k tvorbě protilátek. Bílkoviny jsou základní složkou potravy, aminokyseliny získané jejich trávením slouží tělu jako zdroj pro tvorbu vlastních bílkovin. Na rozdíl od cukrů a tuků obsahují dusík.