intraepiteliální neoplazie

Intraepiteliální neoplazie je nově vytvořená tkáň v epitelu, která se liší od tkáně normální, a je omezena pouze na epitel, tedy např. sliznici, pokožku ap., nešíří se do jiných struktur. Z těchto změn se může vyvinout maligní nádor (viz prekanceróza). K intraepiteliálním neoplaziím se řadí i karcinom in situ, kdy již buňky mají charakter karcinomu, ale nešíří se mimo epitel.