aorta, paraaortální

Aorta (srdečnice) je hlavní tepna vycházející vzhůru z levé srdeční komory, obloukem se stáčí dolů a podél páteře prochází až do pánve, kde se větví ve dvě tepny pro dolní končetiny.

Útvary podél aorty se nazývají paraaortální, např. paraaortální lymfatické uzliny.