lymfatický systém

Kromě krevních cév máme i lymfatické (mízní) cévy. Na rozdíl od krevních cév nevytvářejí okruh, ale začínají ve tkáních, kde sbírají tkáňovou tekutinu - lymfu (mízu). V míze jsou zbytky odumřelých buněk, bakterií apod. Lymfatické cévy jsou přerušovány lymfatickými (mízními) uzlinami. Ty fungují jako „filtry“ zachycující např. bakterie (lymfocyty – krvinky sídlící v uzlinách rozpoznávají cizorodé látky a spouštějí obranné organizmy), ale i nádorové buňky, které proniknou do lymfatických cév. Tak může v uzlině vzniknout lymfogenní metastáza. Skupina uzlin, do které odtéká lymfa z oblasti nádoru se nazývá regionální (spádové) uzliny, ty bývají metastázami postiženy nejdříve. Specifické postavení mezi regionálními uzlinami má uzlina sentinelová. Je to uzlina nádoru nebližší. V některých případech je při operaci tato uzlina vyhledána a vyšetřena (peroperační biopsie) . V případě, že tato uzlina není nádorem postižena, lze předpokládat, že postiženy nejsou ani další regionální uzliny – pak není nutné provádět lymfadenektomii – odstranění všech regionálních lymfatických uzlin. Lymfa z dolní poloviny těla a z části hrudníku odtéká velkou lymfatickou cévou ductus thoracicus, která ústí do levé podklíčkové žíly. Nepřekvapí proto, že metastázy z břišních nádorů se mohou vyskytnout právě v nadklíčkové mízní uzlině.

Podívejte se také na video o operacích prsu.