lymfatický systém

Lymfatický systém je systém lymfatických (mízních) cév, které nevytvářejí okruh, ale začínají ve tkáních, kde sbírají tkáňovou tekutinu - lymfu (mízu), v níž jsou zbytky odumřelých buněk, bakterií, produkty metabolismu, tuk (vstřebaný ve střevě z potravy) apod. Jedná se tedy o materiál, který nepronikne do krevních kapilár. Mízní cévy se spojují až do dvou větších, které ústí pod klíčními kostmi do žil.

Lymfatické cévy jsou přerušovány lymfatickými (mízními) uzlinami.

Do lymfatického systému se dále řadí slezina, mandle (nosní, krční, jazyková), brzlík, kostní dřeň a difuzní lymfatická tkáň v orgánech, které mají významnou úlohu v imunitní obraně organizmu.