bazocelulární karcinom / bazaliom

typ kožního karcinomu – je řazen mezi zhoubné nádory, roste však zpravidla velice pomalu a nezakládá metastázy. Roste nejčastěji ve formě nehojícího se vřídku nebo uzlíku, může však destruovat kůži a v podkoží ve značném rozsahu (například celý ušní boltec). Vyskytuje se nejčastěji na kůži vystavené vlivům počasí (obličej, krk apod.). Léčba je chirurgická.
Více informací o bazaliomu a jiných kožních nádorech na Linkos.