nádory kůže

Kůži mohou postihnout různé nádory, např.:

  • Bazaliom (bazocelulární karcinom) je řazen mezi zhoubné nádory, roste však zpravidla velice pomalu a nezakládá metastázy (vzácně metastazovat může). Nejčastěji roste ve formě nehojícího se vřídku nebo uzlíku, který se dlouhou dobu nemusí výrazně měnit. Léčba je chirurgická nebo zmrazení (tekutým dusíkem). Někdy se může rychle šířit a destruovat kůži a podkoží ve značném rozsahu (například celý ušní boltec), pak je možná léčba radioterapií nebo cíleným lékem. Bazaliom se vyskytuje se nejčastěji na kůži vystavené vlivům počasí (obličej, krk apod.). Při dědičném onemocnění Gorlin-Goltzově syndromu, který se vyznačuje celou řadou jiných anomálií, mívají pacienti desítky až stovky bazaliomů. Latinská diagnóza: carcinoma basocellulare (cutis), basalioma (cutis)
  • Spinaliom (spinocelulární, dlaždicobuněčný, skvamocelulární) karcinom je podobný, roste však agresivněji a častěji metastazuje, je proto nutné včasné odstranění. Povrchové buňky kůže produkují rohovinu (keratin), podobně i spinaliom může být rohovějící (keratinizující) nebo nerohovějící (nekeratinizující). Latinská diagnóza: carcinoma spinocellulare (cutis), spinalioma (cutis)
    Verukózní karcinom (Carcinoma verrucosum) je vysoce diferenciovaná pomalu rostoucí varianta s bradavičnatým povrchem (latinsky verruca = bradavice, návrší, vyvýšenina).
  • Merkelův karcinom (karcinom z Merkelových buněk, trabekulární karcinom) je vzácné vysoce agresivní nádorové onemocnění hmatových buněk kůže vyskytující se především na slunci exponovaných místech u starších mužů, bělochů. Asi v 80 % případů je v buňkách nádoru virus (MCV). Tento nádor se řadí k neuroendokrinním nádorům.
  • Bowenova dermatóza (Bowenova nemoc, morbus Bowen) je nádor postihující jen povrchovou vrstvu kůže (karcinom in situ). Projevuje se jako zarudlá nebo červenohnědá ploška, často mokvající. Buňky mají charakter dlaždicového karcinomu, pokud není odstraněn, může se vyvinout ve spinaliom.
  • Mycosis fungoides je málo zhoubný a vzácný lymfom  pocházející z T-lymfocytů přítomných v kůži. Dlouho před vznikem typického kožního nálezu se může vyskytovat svědění a přechodné různorodé neurčité kožní příznaky napodobující jiná kožní onemocnění. Po mnoha letech pouze kožního postižení může nádor postoupit do spádových lymfatických uzlin a následně i do vnitřních orgánů a dalších lymfatických uzlin.
  • Melanom – viz samostatné heslo

Značky: C44 (Jiný zhoubný novotvar kůže), D04 (Carcinoma in situ kůže),C84.0 (Mycosis fungoides)

Více o kožních nádorech v článku Maligní melanom a ostatní nádory kůže